Musikernes pris

Dette er en spesialpris som skal nomineres av medmusikere og gis til en annen aktiv utøver som bidrar ekstra mye til dagens musikkliv, enten vedkommende er godt kjent i den alminnelige offentligheten for dette eller ikke. Prismottakeren er en som med sin musikk eller sine aktiviteter, med sin kreativitet og tilstedeværelse inspirerer medmusikanter.