Jazzformidleren

Hvordan kan man klare å formidle det helt spesielle som kan forekomme i en konsertsal eller ved møte med en plateinnspilling? Det er ikke lett, men noen forsøker sitt beste på dette året rundt, skriftlig, muntlig og/eller visuelt. Jazzformidler-prisen tildeles aktører som evner å skildre og formidle det rike musikklivet jazzen omfatter.