Jazzambassadøren

Norsk jazz er et begrep der ute i det store Utland. Men det skjer ikke bare av seg selv og på grunnlag av musikkens åpenbare kvaliteter. Nitid arbeid, lobbyvirksomhet, møter, presentasjon, nettverksbygging, sosialisering og annen påvirkning spiller også inn i alt dette. Jazzambassadøren er et menneske som fremmer utbredelse av jazzmusikk utover Norge.