Jazzaktivisten

Går til en person eller bevegelse som oppleves som en viktig stemme, og som er med å sette dagsorden, som inspirerer andre og peker på kvaliteter av betydning for tiden vi lever i, både i og utover jazzfeltet. Dette kan være for politisk eller sosialt orienterte aktiviteter, gjennom kunstnerisk aktivitet, handlinger og ytringer, eller en som bruker sin posisjon til å fremme viktige saker og skaper interessante samtaler.