Frivillighetens pris

Uten de frivillige stopper Norge, heter det. Dette er i alle fall tilfelle med jazzen, enten det er mennesker som arbeider på og med festivaler, klubber året rundt eller med enkeltkonserter, eller på andre måter i løpet av året med frivillig innsats og med begrensede økonomiske midler gjør det mulig for musikere og publikum å få store musikalske opplevelser.