Ungjazzprisen

Jazzmiljøene er avhengig av rekruttering. Over tid har det på flere hold og på mange forskjellige måter blitt arbeidet aktivt for å spre interesse for jazz og improvisert musikk blant barn og unge. Dette er bra for etterveksten og fremtiden, men også viktig for menneskers trivsel og utvikling her og nå, enten det er konsertserier og øvingsmuligheter for unge musikere eller konsertarrangementer som også passer for barn i publikum. Ungjazzprisen skal gå til mennesker eller aktører som legger forholdene til rette for barn og unge i norsk jazz.