Priskategorier

Takk for i år! Nominasjoner åpnes på ny høsten 2024

Storbandprisen

Storbandprisen synliggjør hvilken betydning en enkeltperson eller et miljø har for storband i Norge.

Les mer

Årets verk

Jazzen har et rikt repertoar og dype tradisjoner, men nyskapning og ny skaping er essensielt for musikkens fortsatte betydning og relevans i samtiden.

Les mer

Musikernes pris

Dette er en spesialpris som skal nomineres av medmusikere og gis til en annen aktiv utøver som bidrar ekstra mye til dagens musikkliv.

Les mer

Jazzformidleren

Jazzformidleren tildeles aktører som evner å skildre og formidle det rike musikklivet jazzen omfatter.

Les mer

Ungjazzprisen

Ungjazzprisen skal gå til mennesker eller aktører som legger forholdene til rette for barn og unge i norsk jazz.

Les mer