Om Jazzprisen

I april 2023 arrangerer Norsk jazzforum den aller første utgaven av Jazzprisen. En festaften for å hedre og feire norsk jazz, i samarbeid med NRK. Jazzprisen skal hylle det grenseløse jazzmangfoldet vi har, som gjennom mange tiår har satt avtrykk og fått stor anerkjennelse internasjonalt. Vi skal løfte fram jazzen i alle dets former, til nåværende så vel som gryende publikummere. Jazzprisen er et initiativ for å bygge opp under aktivitet, miljøer og positive tilvekster lokalt og nasjonalt.

Buddy har siden 50-tallet vært den høyeste utmerkelsen i jazz-Norge. Den innlemmes nå i Jazzprisen sammen med Årets jazzklubb, Storbandprisen og en rekke nye priskategorier. Jazzprisen skal hedre musikerne, men også andre aktører i miljøet.


Jazzprisen arrangeres 15. april 2023 i Skien, og sammenfaller med Norsk jazzforums landsmøtehelg, hvor store deler av feltet samles. Det vil bli en dag med faglig, kunstnerisk og sosialt program, som går over i prisutdelinger og festaften.

Jazzprisen vil ambulere hvert annet år og arrangeres i forbindelse med Norsk jazzforums landsmøter. Det gjøres i samspill med lokale klubber, festivaler og regionale jazzsentre. Skiensjazzdraget og Sørnorsk jazzsenter er medarrangører i Skien i 2023.