Storbandprisen: Fred Glesnes

Fred Glesnes. Foto: Peder Ebbesen.

Årets mottaker av storbandprisen er en aktiv musiker og storbandleder, som i tillegg til å lede sitt faste storband, er en ettertraktet bandleder og solist i flere av regionens øvrige ensembler. Årets prismottaker omtales som en bandleder som bidrar med kompromissløs kvalitet i en lun og inkluderende tone, og er en viktig brikke både når det gjelder rekruttering og det å skape aktivitet lokalt og regionalt. Han har tatt initiativet til en rekke interessante samarbeidsprosjekter med storbandene han har ledet, og har med Tromsø Storband spilt med blant andre Nils Landgren, Randy Brecker og Karin Krog.

Jury:
Storbandutvalget (SU) i Norsk jazzforum innstiller, og styret i Norsk jazzforum vedtar.
Pål Vinland (SU)
Bente Nilsen (SU)