Jazzformidleren: Terje Mosnes

Terje Mosnes. Foto: Peder Ebbesen.

Jazzformidler-prisen tildeles en person som gjennom mange tiår har vært helt sentral i formidling av norsk jazz, ikke bare ut til jazzmenigheten, men også ut til et langt større publikum. Han har selv uttalt at han gjennom disse årene har vært vitne til «sjangerens klassereise», men vi vil påstå at han gjennom sin formidling selv har bidratt til å løfte norsk jazz ut fra sin litt hemmelige og smale tilværelse.
Hans brennende engasjement og kjærlighet til musikken har ligget til grunn for alt han har formidlet gjennom anmeldelser, intervjuer og nyhetssaker, og han har stått på og kjempet for jazzjournalistikkens plass i noen av landets største medier.
En gjennomgang av hans arbeid fra 1970-tallet og fram til i dag gir et unikt innblikk i norsk jazzhistorie, og nylig ble mye av dette samlet i en imponerende intervjubok som vil bli stående som viktig historisk dokumentasjon av utviklingen i norsk jazz. Som kollega Audun Vinger skriver i bokas forord: «Om det hadde eksistert en pris for norske jazzjournalister, en tastaturets Buddy-pris, ville Terje Mosnes vært den første og mest naturlige mottaker.» Og vi er så hjertens enige!
Han sier selv han er pensjonist, men har heldigvis ikke gitt seg helt, fortsatt deler han både av kunnskap og entusiasme i jazzens egne medier. Vi gleder oss til å lese mer.

Jury:
Jan Ole Otnæs
Ragnhild Menes
Aslak Oppebøen
Tine Victoria Horn Hvidsten
Tollef Østvang