Buddy-prisen: Elin Rosseland

Elin Rosseland. Foto: Peder Ebbesen.

Årets Buddy tildeles en utøver, komponist og tekstforfatter som i kraft av sitt kunstneriske virke har inspirert generasjoner av musikere i Norge. Som komponist er årets Buddy-mottaker alltid på vei videre, og har en organisk måte å kombinere tekst, musikk og stemmebruk på. Hun har et tonespråk som er gjenkjennbart, med en personlig signatur, som overrasker og fornyer. På en unik måte kombinerer hun letthet, eleganse og inderlighet i det vokale, med kompleksitet i det melodiske og harmoniske. Hun bruker gjerne norske tekster, enten egne eller andres, ofte underfundige og åpne, og evner å være en stor og tydelig låt- og tekstformidler, samt å jobbe mer instrumentelt med stemmen. I videreutviklingen av improvisatoriske vokabular for sangere, har årets Buddy-mottaker vært en foregangsfigur, både melodisk, sonisk og idemessig. Hun eksperimenterer formmessig med kortere og lengre friimproviserte strekk, og har også vært en pioner innenfor bruk av elektronikk.

Siden tidlig på 80-tallet har årets Buddy-mottaker laget, fremført og gitt ut både egen musikk og andres i en rekke forskjellige konstellasjoner. Hun har bidratt som pedagog ved NMH, de viktige sommerkursene på Toneheim/Søgne, og ikke minst gjennom å stifte vokalensemblet Oslo 14, der hun har vært kunstnerisk leder og initierte en rekke bestillingsverk med andre kunstnere. I Oslo 14 fokuserer hun på den frie improvisasjonen og mulighetene som ligger i et vokalensemble, og har åpnet opp et viktig rom for mange vokalstudenter. Hun er en yndet komponist for vokalgrupper, og har også komponert for større instrumentalensembler.

Kvaliteten på alt hun gjør er skyhøyt. Og hver enkelt utgivelse og konsert møtes derfor med stor forventning, og betyr mye for mange. Hun har alltid vært en som har gått foran i det improviserende vokalmiljøet, møtt med respekt, forundring, beundring og forventning, og er en viktig del av den norske historien om improvisert vokalmusikk.

Jury:
Kunstnerisk utvalg (KU) i Norsk jazzforum innstiller, og styret i Norsk jazzforum vedtar.
Trude Storheim (KU)
Mathilde Grooss Viddal (KU)
Ivan Mazuze (KU)
Roger Lygre Solvang (KU)
Sissel Vera Petersen